Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego http://www.avonlider.pl.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.
 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 6. Administratorem naszego serwisu internetowego oraz danych osobowych przetwarzanych przy okazji i w związku z korzystaniem z serwisu jest MWOffice Magdalena Wojcieszyńska, ul. Katowicka 27/68 61-131 Poznań.

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego, dochodzi do zbierania informacji stanowiących chronione prawem dane osobowe. Poniżej opisano okoliczności oraz przebieg tych procesów:
  • Informacje, które na podstawie Państwa zgody, przekazujemy (udostępniamy) Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. (https://www.avon.pl/polityka-prywatnosci/).Dane pozyskiwane są przez formularz rejestracji. Pośredniczymy w ich zbieraniu z uwagi na postanowienia umowy z Avon Cosmetics Polska. Celem zbierania przez nas informacji jest więc wywiązanie się ze zobowiązań umownych natomiast finalnie dane te służą zawarciu z Państwem umowy współpracy.
    
   Pozyskiwane informacje zawierają:
   – imię i nazwisko i szczegółowe dane identyfikacyjne (numer PESEL);
   – dane kontaktowe (adres fizyczny do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

   Okolicznością, która uzasadnia zbieranie przez nas Państwa danych (tzw. podstawą prawną) jest Państwa dobrowolna zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Państwa dane będą przez nas wykorzystywane przez okres operacyjnej obsługi przekazania ich Avon Cosmetics Polska (nie dłużej niż przez 72 godziny), a następnie przez okres ewentualnych roszczeń (w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Informacje te są przez nas przekazywane wyłącznie do Avon Cosmetics Polska.

   Podanie przez Państwa danych jest w pełni dobrowolne jednak w przypadku ich nie podania, nie zachodzi techniczna możliwość przygotowania umowy współpracy.

  • Dane kontaktowe, za pomocą których, na podstawie Państwa zgody, będziemy Państwa zawiadamiać o ofercie i produktach Avon oraz prowadzić własne kampanie informacyjne.Dane zbierane są przez formularz rejestracyjny. Naszym zadaniem jest umożliwić Państwu sprawną i skuteczną realizację zadań Konsultanta / Konsultantki, co wymaga przekazywania informacji z zastosowaniem sprawnych kanałów komunikacji.
    
   W tym celu będziemy potrzebowali następujących informacji:
   – imię i nazwisko;
   – dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);
   – informacje o potrzebach i preferencjach (określane na podstawie analizy zamówień oraz przebiegu współpracy i korespondencji).

   Prowadzenie analizy Państwa potrzeb i preferencji, w celu wspierania Państwa działań i zwiększania skuteczności, uważamy za swój prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Wykorzystywanie Państwa numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktu z Państwem, opieramy na Państwa dobrowolnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Państwa dane będą przez nas wykorzystywane przez okres trwania współpracy, a następnie poddane zostaną anonimizacji (przerobieniu na dane statystyczne), co zostanie zrealizowane nie później niż na 12 miesięcy od zakończenia współpracy.

   Decyzja o nawiązaniu z Państwem kontaktu ani treść komunikatów nie będą następowały w sposób zautomatyzowany.

  • Tzw. „Fingerprint”, a więc informacje pozwalające na precyzyjne zidentyfikowanie przeglądarki, za pomocą której wyświetlacie Państwo naszą stronę (takie, jak język, rozdzielczość, zainstalowane wtyczki, typ i wersja przeglądarki) oraz rejestracja czasu spędzonego na stronie i faktu kliknięcia elementów aktywnych, mierzone dla celów statystycznych.Dane gromadzone są poprzez mechanizmy analizujące aktywność na naszej stronie w czasie rzeczywistym, a następnie, tzw. “w locie” podlegają anonimizacji (usuwa się z nich Państwa adres IP pozwalający potencjalnie na powiązanie informacji o aktywności z Państwa osobą) i przetworzeniu do postaci zagregowanych danych statystycznych.Dane w postaci potencjalnie pozwalającej na Państwa identyfikację nie podlegają zapisowi ani składowaniu.

   Celem prowadzenia tych działań jest poprawa jakości i wydajności naszej strony oraz ocena czytelności treści na niej zawartych.

   Działania zmierzające do oceny jakości i poprawny naszej strony uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).

   Prowadzenie działań statystycznych odbywa się przez zastosowanie technologii cookies (tzw. plików szpiegujących), a formą sprzeciwu wobec objęcia Państwa tym badaniem jest niewyrażenie zgody na zapis plików cookies na Państwa urządzeniu służącym do odwiedzania naszej strony lub późniejsze usunięcie tych plików.

   Badanie jest w pełni zautomatyzowane natomiast w oparciu o jego wyniki nie podejmuje się jakichkolwiek działań bezpośrednio względem Państwa – wyłącznymi działaniami są bowiem zmiany na naszej stronie.

   W ramach procesów analitycznych wspieramy się specjalistyczną usługą świadczoną przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043. Gwarancją bezpieczeństwa danych na Państwa temat przy tym transferze transgranicznym (a więc w obszar, gdzie obowiązuje inne prawo w zakresie ochrony prywatności) jest uzyskany przez Google LLC certyfikat Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/Program-Overview).

   Zgoda na analizę Państwa zachowań jest w pełni dobrowolna.

 2. Wszelkie dane gromadzone z zastosowaniem naszej strony internetowej, są również procesowane przez naszych partnerów, działających pod naszym nadzorem i na nasze zlecenie (tzw. podmioty przetwarzające). Partnerzy ci świadczą nam usługi w zakresie rozbudowy i administracji stroną www oraz w zakresie hostingu danych.
 3. Zawiadamiamy, że możemy również zostać wezwani do przekazania Państwa danych uprawnionym organom administracji publicznej.
 4. W związku z faktem, że wchodzimy w posiadanie danych na Państwa temat, przysługuje Państwu szereg praw:
  • Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgody wyrażone na naszą rzecz. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność działań, które podjęliśmy na ich podstawie w okresie od ich wyrażenia, do ich wycofania.
  • Możecie Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, wystąpić o ich kopię (na potrzeby własne, lub w ramach tzw. przeniesienia danych do innego administratora) oraz dokonać ich korekty.
  • Możecie Państwo wezwać nas do usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec całości lub części realizowanych przez nas celów.
  • Możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Zawiadamiamy, że powiadomimy Avon Cosmetics Polska o Państwa wnioskach o sprostowanie lub usunięcie danych, które podlegały przekazaniu.
  • W celu kontaktu z nami, w związku z wolą skorzystania z powyższych praw, prosimy pisać na adres kontakt@avonlider.pl.

Funkcjonowanie plików cookies

 1. Świadcząc usługi na rzecz naszych użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia tych użytkowników. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami naszej strony. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze strony, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika.
 2. Stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji na temat aktywności użytkowników na naszej stronie. Technologia ta wykorzystuje pliki szpiegujące, tzw. pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer lub tzw. fingerprint czyli zestaw informacji o typie i konfiguracji przeglądarki stosowanej przez użytkownika.
 3. Odwiedzających naszą stronę internetową, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
 4. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.
 5. Wykorzystywanie plików cookies określone jest przepisami prawa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
  • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony oraz funkcjonalności. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika, korzystanie ze strony jest niemożliwe,
  • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony może być ograniczone,
  • pliki dla celów analityki – do tej kategorii należą cookies zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez Google Analytics Tracking Code (kod śledzący). Umożliwiają one identyfikację przeglądarki wykorzystanej do wyświetlenia naszej strony, w efekcie czego kod śledzący może powiązać ze sobą wykonywane operacje i przedstawić je później jako zdarzenia, a więc z uwzględnieniem następstwa czasowego albo wynikania.
 7. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
  • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
  • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
 8. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
  • pliki cookies własne,
  • pliki cookies podmiotów trzecich.
 9. Pliki cookies własne pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do konfiguracji tego urządzenia, przez co korzystanie z naszej strony staje się łatwiejsze i bardziej przyjemne. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie, które komunikaty zostały już wyświetlone, zapamiętanie rozdzielczości oraz technicznych parametrów przeglądarki.
 10. Na naszej stronie stosowane są też cookies Google LLC:
  Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kompozycji strony, rozmieszczenia elementów aktywnych, czytelności przyjętej kolorystyki oraz czcionek, jak również na badanie, które treści są interesujące dla naszych gości.
 11. Na naszej stronie, pliki cookies zapisują się w momencie wyrażenia na to zgody przez osobę odwiedzającą (opt – in). Możliwe jest także zarządzanie plikami cookies z poziomu przeglądarki – wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
 12. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
 13. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.
 14. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.
 16. Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu danych wskazanych w zakładce kontakt.